Damian Wojdak specjalista terapii fali uderzeniowej
  • Magister fizjoterapiii
  • Doświadczenie w wykonywaniu terapii falą uderzeniową od roku 2020
  • Samodzielne wykonanie ponad 3000 zabiegów falą uderzeniową
  • Specjalista w stosowaniu fali uderzeniowej – W NZOZ Rehmedicon prowadził badania pacjentów u których zdiagnozowano ostrogę piętową górną lub dolną na podstawie wywiadu i badań obrazowych. Efektem prowadzonych prac jest praca magisterska – „Ocena skuteczności fali uderzeniowej w leczeniu ostróg piętowych”