CHOROBA LEDDERHOSE

Co to jest choroba Ledderhose?

CHOROBA LEDDERHOSE czyli włóknistość guzowata rozcięgna podeszwowego należy do chorób tkanki łacznej rozcięgna podeszwowego stóp. Choroba ta jest analogicznym schorzeniem do włóknienia rozcięgna dłoniowego w przykurczu Dupuytrena. Przykurcz Dupuytrena często spotykany jest u chorych na chorobę Ledderhose’a. U 20–50% chorych występuje ona obustronnie.

Choroba Ledderhorse’a polega na tworzeniu się twardych guzowatych zwłóknień na ścięgnie podeszwowym stopy. W okolicy łuku podłużnego zaraz pod skórą powstają guzki, które powodują dyskomfort a z czasem mogą powodować ból. We wczesnym stadium choroba przebiega bezobjawowo.

CHOROBA LEDDERHOSE-fala

Choroba Ledderhorse’a jakie są przyczyny?

Jak dotąd przyczyny włóknistości guzowatej rozcięgna podeszwowego nie zostały poznane. Do czynników mogących przyczynić się do powstawania choroby mogą należeć:
– cukrzyca
alkoholizm
– palenie tytoniu
– urazy w obrębie stopy
– uwarunkowania genetyczne
– przewlekłe choroby wątroby

SZKOLENIA FALA UDERZENIOWA

FALA UDERZENIOWA NA DŁOŃ

FALA UDERZENIOWA NA BARK

Choroba Ledderhorse’a jakie są objawy?

Do głównych objawów należy:
– ból podczas chodzenia, ból ma większe nasilenie we wczesnych godzinach porannych
– napięcie skóry
– utrata elastyczności rozcięgna podeszwowego prowadząca do jego przykurczu
– uczucie mrowienia

CHOROBA LEDDERHOSE-fala

Leczenie choroby Ledderhose falą uderzeniową

– Liczba zabiegów fali uderzeniowej w leczeniu choroby Ledderhose wynosi od 3 do 6 serii
Częstotliwość wykonywania terapii falą uderzeniową u pacjentów z chorobą Ledderhose wynosi 1 raz w tygodniu
W serii zabiegów fali uderzeniowej w kolejnych sesjach stosuje się różne parametry terapii. W zależności od przebiegu leczenia falą uderzeniową fizjoterapeuta zmienia następujące parametry:
– całkowita liczba uderzeń fali uderzeiowej w ramach jednej terapii
– zastosowane ciśnienie w czasie zabiegu falą uderzeniową (Bar)
– zastosowana częstotliwość w trakcie zabiegu falą uderzeniową (Hz)